En fantastisk medlemsvecka

Under Vårdförbundsveckan har styrelsen träffat medlemmar i deras vardag på arbetsplatsen. Veckan avslutades med After Vård i Luleå och Gällivare.

Arbetsplatsbesök

Under Vårdförbundsveckan har styrelsen besökt arbetsplatser i länet.  Möten i medlemmars vardag var uppskattat och även värdefullt för oss i styrelsen. Vi fick även fler medlemmar till uppdraget som lokalt  förtroendevald.

Chefsmöten

Chefsmötena på fem orter i länet hade varierande deltagande. Dialoger fördes om arbetsmiljö, viktiga villkorsfrågor och den aktuella livslönerapporten gicks igenom. 

After Vård

Veckan avslutades med uppskattade After Vård i Luleå och i Gällivare. Camilla Eriksson Sundberg berättade om Vårdförbundets Livslönesrapport och vi diskuterade rapportens resultat.

Medlemsmöte i Kiruna

Medlemmar från Kiruna sjukhus olika verksamheter deltog på Kiruna Sjukhus, och även ett par medlemmar från Kiruna kommun. Vi diskuterade Landstingets inriktningsbeslut och risk- och konsekvensanalyser som nu ska göras. Medlemmarna fick information om hur detta arbete är upplagt och att det är önskvärt att framföra sina åsikter angående risker.  

Medlemsmöte på Ätstörningsenheten i Luleå

Stina Folkesdotter Ek, avdelningsstyrelsen och medlemmar på Ätstörningsenheten talade om samverkan och om en hälsosam vårdmiljö.

Tack alla medlemmar för ert engagemang. Ni är oerhört viktiga för att vi ska få en tydlig påverkans möjlighet.