Vårdförbundets yrkanden inför löneöversyn 2017

pengar sedlar och mynt

Sammanfattning av Vårdförbundets yrkanden inför löneöversyn 2017 med Region Norrbotten. Avtalet gäller med retroaktiv utbetalning från april. Utbetalning av ny lön från maj månad om löneavstämningen färdigställts i mars.

Sammanfattning av Vårdförbundets yrkanden inför löneöversyn 2017 med Region Norrbotten.

 1.  Vårdförbundet anser att livslöneutvecklingen och lönespridningen  måste ökas. Lönen är inte tillräckligt differentierad utifrån kompetens och erfarenhet. Vi vill att de högst betalda ska tjäna dubbelt så mycket som de lägst betalda.

 2.  Lönerna för Vårdförbundets medlemmar är 30 % felvärderade. Hänsyn till detta  måste tas  i löneprocessen 2017.

 3.  Vårdförbundet yrkar på att arbetsgivaren ser och lägger in värden för att vara en attraktiv arbetsgivare för på det viset få behålla Vårdförbundets medlemsgrupper. Att behålla befintlig personal  skapar  högre patientsäkerhet och minskar kostnader för nyrekrytering.

 4.  Vårdförbundet yrkar på en långsiktig lönestrategi på 5-10 år för Vårdförbundets medlemsyrken.

 5.  Kunskap ska löna sig. Vårdförbundet vill att arbetsgivaren ska värdera de anställda med specialistkunskap/utbildningar.

 6.  Röntgensjuksköterskor med lång erfarenhet ligger bland de lägsta i medellön om vi ser på den nationella kartläggningen. Därför anser Vårdförbundet att dessa yrkesgrupper måste prioriteras.

 7.  Karriärvägar för Vårdförbundets medlemsgrupper ska  synliggöras och utvecklas.

 8.  Vårdförbundet vill analysera och utveckla sättet på hur äldre medarbetares prestationer och erfarenheter kan synliggöras.

 9.  Lönerelationer ska belysas, analyseras och kartläggas  och visa på önskvärd lönestruktur kopplat till omvärlden.

 10.  Kompetensöverföringen/växlingen ska analyseras och utvecklas  med en långsiktig individuell kompetensutvecklingsplan.

 11.  Vårdförbundet yrkar på att förändringar i de rekommenderade lägsta ingångslönerna som arbetsgivaren har satt och justeringar av fel lönesatta medlemmar ska tas vid sidan av den årliga löneprocessen - så även de som haft förändrade arbetsuppgifter eller studier.

 12.  Vårdförbundet arbetar för att medarbetare och chefer blir delaktiga i löneprocessen.

 13.  Vi verkar för att medlemmarna har en god kunskap och förståelse för löneprocessen och att cheferna har en tydlig roll och ansvar.

 14.  Vårdförbundet yrkar på att arbetsgivaren ska se över chefernas tillägg och allra helst få in det i chefslönen.

 15. Vi vill utvärdera gemmensamma lönekriterierna och arbeta för att skapa hälsosamma scheman.