Valberdningens förslag till årsmötets val av två styrelseledamöter

Tecknad bild på fyra medlemmar

Valberedningen har lämnat namnförslag till valet av två styrelseledamöter med mandatperiod till 2017-10. Valet sker vid årsmötet den 1 oktober.

Valberedningen förordar nedanstående personer till årsmötets val av två styrelseledamöter.

Therese Mämmi, Kiruna sjukhus (personlig presentation)
Sara Turtola, Sunderby sjukhus (personlig presentation)

______________________________________________________________________________

Inkomna nomineringar till förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelsen:

Stina-Marie Sarri, Kiruna sjukhus
Helena Bergström, Piteå älvdals sjukhus (personlig presentation)   
Maria Erixon har på egen begäran återtagit sin nominering.

Nomineringstiden har gått ut men du kan även nominera på plats på själva årsmötet. Kom ihåg att den du nominerar ska vara tillfrågad.

_________________________________________________________________

Vårdförbundet, Valberedningen Norrbotten
Gunilla Forstén (sammankallande i Valberedningen),  Ann-Charlotte Yngström,  Carina Lantto, Carina Sundelin, Christine Apelqvist och Roger Adermalm.

Kontaktuppgifter till Valberedningen.