Vad tycker du som är chef?

Chefspenna, anteckningsbok

Säg vad du tycker och du deltar i en utlottning av almanacka och en "chefspåse" med material.

Utlottning av "chefspåse"

Vårdförbundet vill veta vad du som chef tycker att vi ska arbeta med. Om du besvarar nedanstående frågor så deltar du i utlottning av årets almanacka och en "chefspåse" med material.

Fråga 1: Vilka chefsfrågor tycker du är viktiga. Vilka frågor ska Vårdförbundet särskilt belysa?

Fråga 2: Vilket stöd /hjälp önskar du från Vårdförbundet?  Vad saknar du hos ditt fackförbund?

Fråga 3: Vilka chefsfrågor kan vi gemensamt arbeta med?

Vänligen skicka dina synpunkter till e-post:  info.norrbotten@vardforbundet.se
Märk meddelandet med  "Chefsutlottning"

Rekryterar du en ny medlem som är chef så delar Vårdförbundet ut en tårta till arbetsplatsen.

Maarit Kylmämaa är förtroendevald för chefer i Landstinget.
maarit.kylmamaa@norrbotten.se