Utan förtroendevald - ingen påverkansmöjlighet

Två personer i korridor på sjukhuset

En arbetsplats utan förtroendevald - är en arbetsplats med mycket liten möjlighet att påverka. Vårdförbundet vill att det ska finnas minst en förtroendevald på varje arbetsplats och vi ska berätta varför.

Att kunna påverka arbetssituationen

Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka i någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen.

Finns ingen lokalt förtroendevald på arbetsplatsen, fungerar därför inte den demokratiska processen fullt ut med samverkan på lokal nivå, eftersom information från arbetsgivaren kan gå förlorad.

Förtroendevald medför inflytande

Att ha en förtroendevald på arbetsplatsen medför inflytande. Du får tidigt information i frågor som berör din arbetsplats men också information om vad som pågår i hela Landstinget/Kommunen.
Att som yrkesgrupp vara med på ett tidigt stadium gör skillnad i påverkansmöjlighet. Det kan gälla allt från omorganisationer på arbetsplatsen till att delta i arbetsmiljöarbete med lokal skyddsrond.

Man kan vara flera förtroendevalda på arbetsplatsen för att hjälpas åt.  Att bolla sinsemellan och dela på ansvaret, kan vara att föredra, speciellt vid en större enhet. Den som är förtroendevald är tillika skyddsombud på arbetsplatsen och träffar arbetsgivaren på lokal samverkansnivå (enhetschef, verksamhetschef samt representanter från andra fackförbund).

Ett fackligt uppdrag är givande, och det är framförallt roligt att vara förtroendevald

Du kanske tänker att ett fackligt uppdrag är svårt och tungt. Men Vårdförbundet erbjuder dig utbildning. Med Vårdförbundets certifierade utbildning och din egen erfarenhet märker du snart fördelarna och tryggheten i att ha kunskap i sakfrågor.

Vi vill ha Vårdförbundsrepresentanter på samtliga arbetsplatser i Norrbotten

Avdelningsstyrelsen företräder 4000 medlemmar i Norrbotten och vi kan inte bevaka intressen på alla arbetsplatser. Därför är det viktigt att Vårdförbundet finns representerat på arbetsplatserna i form av lokalt förtroendevald.

För att få mer information - hör av dig till avdelningsstyrelsen. Vi kommer gärna ut och ordnar ett medlemsmöte hos er.
Du kan också anmäla ditt intresse av att arbeta fackligt till info.norrbotten@vardforbundet.se.