Årsmötets tipsrunda

Ni var många som deltog på vår tipsrunda vid åsiktstorgen på årsmötet. Så roligt! Grattis till er som vann! Vi bad er att på baksidan av svarslappen delge oss den fråga ni tyckte var viktigast att driva under 2018. Alltid bra med input från er medlemmar, stort tack för det!

Här presenteras tipsrundans rätta svar.

1. Vem/vilka beslutar om nya visionen och nya inriktningsmålen i Vårdförbundet?
Rätt svar: X. Kongressen.

2. Vad innebär personcentrerad vård?
Rätt svar: 2. Ett nytt förhållningssätt där patienten är delaktig i sin egen vård tillsammans med vårdteamet.

3. Vi har tre prioriterade mål i Vårdförbundet som vi beslutade om under kongressen 2014. Vilka är de?
Rätt svar: 1. Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Hållbart yrkesliv. Vår kunskap ska värderas rätt.

4. Hur många medlemmar har Vårdförbundet i Norrbotten?
Rätt svar: 2. 4000-4050 st.

5. När hålls nästa kongress?
Rätt svar: 2. År 2018.

6. Vilken färg på ögonen har den nominerade kandidaten till nytt ordförandeskap?
Rätt svar: 1. Gråblå.

7. Vilken facklig organisation tillhör Vårdförbundet?
Rätt svar: X. TCO.