Studiecirkel om Framtidens vård

Material personcentrerad vård

Vill du delta i en studiecirkel som handlar om personcentrerad vård? Du behöver inga förkunskaper för att delta i studiecirkeln - bara nyfikenhet och en lust att lära. Studiecirkeln riktar sig till dig som är patient, anhörig och personal från olika vårdyrken.

Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård

Vi vill att så många som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Studiecirkeln riktar sig till dig som är patient, anhörig och personal från olika vårdyrken. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården.

Studiecirkeln omfattar 6 möten där vi bland annat diskuterar yrkesetik, kärnan i personcentrerad vård och teamarbete. På det sista mötet gör vi en sammanfattning av de olika delarna.

Vi träffas i Luleå på Vårdförbundets expedition, Storgatan 30 klockan 16.00-18.00 på nedanstående datum:

13 mars           Hälsa och helhet, professionsidentitet och yrkesetik

27 mars           Kärnan i personcentrerad vård - filosofin

10 april            Vem är du? Vad är viktigt för dig?

24 april            Teamarbete på riktigt.

8 maj                 Personlig plan för sammanhang.

1 juni                 Reflektion och sammanfattning

Vårdförbundet har tagit fram ett material som vi använder oss av vid våra träffar. Här kan du läsa om studiecirkelns upplägg.  Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård.

 
Välkommen med din anmälan.   När du gör din anmälan, anmäler du dig till studiecirkelns samtliga träffar.

Tillsammans lär vi av varandra! Tillsammans kan vi åstadkomma något i praktiken!

Affisch - Studiecirkel om Personcentrerad vård