OBS! Inställd på grund av få deltagare. Studiecirkel om Framtidens vård

Material personcentrerad vård

Vill du delta i en studiecirkel som handlar om personcentrerad vård? Du behöver inga förkunskaper för att delta i studiecirkeln - bara nyfikenhet och en lust att lära.

Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård

Vårdförbundet har tagit fram ett material som vi använder oss av vid våra träffar. Här kan du läsa om studiecirkelns upplägg.  Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård. 

Vi vill att så många som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Du behöver inte vara Vårdförbundets medlem eller tillhöra Vårdförbundets yrkesgrupper för att delta i studiecirkeln. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården.

Studiecirkeln omfattar 6 möten där vi bland annat diskuterar yrkesetik, kärnan i personcentrerad vård, vad är viktigt för just dig, teamarbete och din egen personliga plan. På det sista mötet gör vi en sammanfattning av de olika delarna.

Vi träffas i Luleå på Vårdförbundets expedition, Storgatan 30 klockan 14.30-16.00 på nedanstående datum:

När du gör din anmälan, anmäler du dig till studiecirkelns samtliga träffar.

20 januari      Hälsa och helhet, professionsidentitet och yrkesetik

17 februari   Kärnan i personcentrerad vård - filosofin

7 mars             Vem är du? Vad är viktigt för dig?

30 mars          Teamarbete på riktigt.

27 april           Personlig plan för sammanhang.

11 maj             Reflektion och sammanfattning

Välkommen med din anmälan.
Tillsammans lär vi av varandra! Tillsammans kan vi åstadkomma något i praktiken!