Vi behöver ibland stanna upp och reflektera

En person i en lång sjukhuskorridor

För oss inom vården är det med kluvna känslor vi närmar oss semestertider. Utifrån bristen på våra fyra professioner är det inte längre en självklarhet att få den så viktiga och värdefulla återhämtningen och lagstadgade semestern när vi önskar den.

Det har ett pris att avvara sin semester.

Några medlemmar väljer att avvara sin semester för att på så sätt hjälpa arbetsgivaren att säkra upp vården under sommaren - men allt har ett pris.

Vi har nyutbildade kollegor som snart gör sina första arbetsmånader och det måste avsättas tid för yrkesintroduktion för de som är nya i yrket. Verksamheterna är sårbara idag med minimibemanning. Det medför ännu högre krav på oss som arbetar. När vi gör allt för att kunna ge så god vård som möjligt, får detta inte ske på bekostnad av oss själva. Vi måste alltid tänka på patientsäkerheten, men vi måste också tänka på vår egen hälsa och arbetsmiljö. Det är viktigt att du i det dagliga arbetet använder dig av synergier för att på det sättet tydliggöra om det finns brister och risker i vården, både för att skydda dig själv men även för att skydda patienterna och för att kunna arbeta med förbättringar.

Vården blir alltmer pressad och stressen ökar vilket leder till att många inte orkar arbeta heltid.
Ska det vara så? Ska vi behöva betala ur egen plånbok när arbetsmiljön är ohållbar? Nej, vi måste tillsammans skapa förutsättningar så att vi orkar arbeta heltid. Utan oss så fungerar inte verksamheterna och vårdköerna ökar.

Löneöversyn 2016 är i full gång på många ställen i länet och flertalet är även klara.

Norrbottens läns landsting

Landstingets löneöversyn blev klar den 5 april. I dialoger med arbetsgivaren har vi tydligt lyft Vårdförbundets löneyrkande och påtalat vikten av att arbetsgivaren nu måste uppvärdera våra yrken. Erfarenhet ska synas i lönekuvertet och arbetsgivaren måste ge oss förutsättningarna att kunna göra våra livslönsresa mer lodrätt än vågrätt, utifrån att rätt värdera våra akademiska yrken. Årets löneöversyn gav kollektivet i NLL 2.38%, vilket var vad arbetsgivaren i år värderade oss med. Vi vet att både ni chefer och medarbetare är oerhört besvikna över utfallet och det är även vi i styrelsen som suttit i förhandlingarna, vilket vi tydligt diskuterade med arbetsgivaren vid avstämningen. Om inte arbetsgivaren uppvärderar Vårdförbundets medlemmar, och gör det med extra satsningar, så kommer vi med stor sannolikhet, att i framtiden, få en ännu större brist på våra yrkesgrupper.

Löneöversyn i Norrbottens kommuner

I länets kommuner värderas vi betydligt bättre än jämfört med årets utfall i Landstinget. I år har exempelvis Pajala kommun gjort en ordentlig satsning på sjuksköterskorna med en löneökning på 8,71%. Utfall för övriga kommuner blev: Arvidsjaur 6,3%, Boden 4% och Övertorneå 3,55%, Arjeplog 2,5% och Luleå kommun 3,7%. Resterande kommuner är ännu inte klara.

På gång i Vårdförbundet...
Vårdförbundet arbetar just nu strategiskt med tre olika delar som är kopplade till löneavtalet.

1. Arbetstid - nattarbetstid
Den första delen är arbetstiderna och då framförallt nattarbetstiden med en kompensation på 1.4 för varje arbetad natt. Detta för att få ordentlig återhämtning efter nattpass med rättigheten att kunna arbeta heltid.

2. Kompetensutveckling och karriär
Den andra delen är Kompetensutveckling och yrkeskarriär inom ramen av anställningen - Akademisk specialist tjänstgöring, AST. Vi säger - Grattis! - till Bodens kommun, som blev länets första arbetsgivare med att skriva kollektivavtal gällande detta.

3. Värderingsfrågor kopplat till livslön
Den tredje delen gäller värderingsfrågor kopplat till livslön för våra akademiska yrken. Vi MÅSTE få betalt för den akademiska utbildningen och för den kompetens och erfarenhet vi bidrar med i vården. Om detta för vi ständigt dialoger med politiker både på lokal- och central nivå.

Jag önskar dig en fortsatt skön vår och en härlig sommar.
Erica Ohlsson, avdelningsordförande 

Relaterat innehåll