Viktig information till er medlemmar om arbetstider, avtal och löner

Som många av er redan vet och känner av så är det mycket som händer runtom i länet inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Inom regionen är ett stort kraftfullt arbete påbörjat med att genomlysa alla vårdens verksamheter – allt för att spara in 700 miljoner kronor inom de närmaste åren.

Nya arbetssätt, förändringar av arbetstider, snabba beslut, nya chefer tillsätts med kort varsel, tidskrävande att söka dispens för nyanställningar – HÄR måste vi ges delaktighet och insyn i allt som ska förändras – samverkan!

Just nu går allt väldigt fort och samverkan brister. Vinsten av att anställda medarbetare är med på förändringståget gynnar ett bättre resultat i slutändan – ett faktum.

Vill förtydliga några saker:

1. Fasta scheman är tänkt att testas inom vissa verksamheter i regionen. Vårdförbundet har en överenskommelse med arbetsgivaren om att de verksamheter som berörs ska vara intresserade – d.v.s. det ska ske i samverkan och frivillighet ska vara en viktig faktor. I dagsläget har verksamheter varken fått en chans att visa intresse eller ställa upp frivilligt – inte OK. Samverkan har brutits. Där det finns intresse bland medlemmar att testa fasta scheman – är vi med på tåget. Finns inget intresse bland medlemmar blir det ensidigt arbetsgivaren som driver frågan.

2. Vårt arbetstidsavtal med regionen (infördes 2017) som ger oss sänkt veckoarbetstid för ständig natt, rotation där nattpass ingår och praxis kring helger – det har vi just nu dialog om. Arbetsgivaren vill förhandla om den del av avtalet där bör-krav finns: 2/5 helger, 5 helgpass på 5 veckor samt dubbel tidskompensation för ett extra helgpass. För oss innebär det INTE att vi okej:ar tätare helgtjänstgöring – kommer aldrig hända – utan då får arbetsgivaren ensidigt göra det som alltid påverkat oss mer eller mindre – verksamhetens behov och rätten att leda och fördela arbetet. Inget är ännu överenskommet och så länge annat sägs löper arbetstidsavtalet vidare. En del av regionens genomlysning är just att se över de kollektivavtal som finns, här ingår bl.a. arbetstidsavtalet med Vårdförbundet.

Vi får många signaler om att medlemmar har en hög grad av oro. Information saknas och patientsäkerheten påverkas negativt. Vi vet alla att omställningsarbetet ska genomföras – vi vill därför kunna påverka på ett sätt som möjliggör en sund och säker omställning.

 

Löner 2020

Löneyrkanden är inlämnade till många arbetsgivare. Inom region och kommuner yrkar vi på fortsatt satsning på våra yrkesgrupper, lönespridning och att fler särskilt yrkesskickliga (SY) ska utses till 2020, allt enligt det nya löneavtalets skrivningar. Avtalsåret 2019 valde arbetsgivaren att utse alldeles för få SY. Att inte utses till SY ska inte utesluta en god löneutveckling. Löneyrkanden kan skilja sig åt, beroende på vilken arbetsgivare det rör sig om, men grunden är densamma.

En löneutveckling med en kvot på 2,0 är målet – d.v.s. att en snart pensionerad kollega lyfter dubbelt så hög lön som en nyutexaminerad kollega. Inga konstigheter, då jämförbara akademiska branscher som är mer manligt dominerade redan har denna lönestruktur – här ska vi också värderas vettigare än idag!

Möte nyligt med regionråden Backgård, Frohm och Lindfors: Vi ville få klarhet i den lönesatsning som utlovats. Svaret är att den ska genomföras – 50 miljoner kronor ska fördelas under en treårsperiod till Vårdförbundet. Mötet handlade också om att medvetandegöra våra styrande politiker om vad som faktiskt sker och händer i vårdens verksamheter – fort, kaotiskt och hårda förändringar som drabbar oss.

 

Övrigt

Glöm inte att kika in under Aktiviteter och utbildningar då och då, så att du inte missar någon aktivitet du är intresserad av.

Vi kommer fortlöpande hålla er informerade på bästa sätt om allt som händer. Era förtroendevalda på arbetsplats blir en viktig länk för att få ut information till alla.

Har ni funderingar eller frågor så tveka inte att kontakta er kontaktperson i styrelsen. Vi kommer gärna ut och möter er på arbetsplatsen om ni önskar – hör av er! Kontakta någon av oss eller skriv till info.norrbotten@vardforbundet.se.

Ta hand om er, kräv information och delaktighet - gå samman för att skapa styrka!

 

Fackliga hälsningar

Camilla Eriksson Sundberg

Ordförande avdelning Norrbotten