Norrbottens årsmöte 2017

Lördag den 14 oktober var det Norrbottens tur att ha årsmöte. Det blev en fantastiskt lyckad dag (och kväll) där bland annat ny styrelse valdes.

Årsmötesdagen inleddes med registrering och kaffe. Totalt dök 156 medlemmar upp. Mötesordförande var Sineva Ribeiro och sekreterare Gun Lundström.

Sineva berättade om vad som händer i förbundet och vilka frågor som är på agendan. Hon visade även en 8 minuter lång film om Vårdförbundet, vilket uppskattas av mötesdeltagarna. Avdelningsordförande Erica Ohlsson blickade tillbaka på verksamhetsåret 2016 som bland annat kretsat runt personcentrerad vård, arbete för hållbart yrkesliv (villkorsfrågor, bra arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider), löneprocess, medlemsmöten m.m.

Fem olika åsiktstorg fanns att besöka utanför årsmöteslokalen. Där kunde medlemmar komma med synpunkter och diskutera vad Vårdförbundet ska arbeta med nästa år.

Silje Gustafsson som avlagt doktorsexamen med sin avhandling "Self-care for Minor Illness: People's Experiences and Needs", uppvaktades av avdelningsordförande Erica Ohlsson. Silje fick berätta om bakgrunden till sin avhandling, gratulerades för sitt fina arbete och fick en gåva. (Catarina Leijon Sundkvist som också doktorerat, kunde tyvärr inte närvara men kommer att bli uppvaktad vid senare tillfälle).

Mycket firande denna dag! Som ett tack för långt medlemskap i Vårdförbundet utdelades gåvor till 6 medlemmar som i år varit medlemmar i Vårdförbundet i 25 år. Dessutom fyller ju Vårdförbundet 40 år så det firades också på kvällen.


Årsmötet valde följande:

Ordförande
Camilla Eriksson Sundberg

Vice ordförande
Elisabeth Lindblad

Styrelseledamöter
Anette Jonsson
Erika Helin
Gunilla Forstén
Karin Jonsson
Lena Norén
Lena Vennberg
Pia Lindgren
Therese Mämmi
Maria Almqvist

Kongressombud samt ersättare
Ordinarie:
1. Ingela Resin
2. Maarit Kylmämaa
3. Erica Ohlsson
4. Camilla Engström Degerlund
5. Elisabeth Lindblad
6. Camilla Eriksson Sundberg
7. Lena Vennberg

Ersättare:
1. Gunilla Forstén
2. Lena Norén
3. Malin Lestander
4. Kent Nedergård
5. Katarina Larsson
6. Maria Almqvist

Valberedning
Carina Sundelin
Christine Apelqvist
Therese Rödjemark Andersson
Lisa Karlsson
Mia Anda
Heli Vaalamo
Anna Påve
Jaana Johansson


Det blev ett väldigt lyckat årsmöte som flöt på bra. Erica Ohlsson tackade för sig och lämnade över ordförandeposten till Camilla Eriksson Sundberg. Kvällen fortsatte med trevlig middag och mingel där vi också skålade och firade Vårdförbundet 40 år. Nu ser vi fram emot verksamhetsåret 2018!