Maarit Kylmämaa - ny förtroendevald för chefer i Landstinget

Maarit Kylmämaa

Min tanke om uppdraget som förtroendevald för chefer grundar sig mycket på mina egna upplevelser som ny chef. Jag upplevde en känsla av att inte ha någon som drev mina specifika frågor inom Vårdförbundet, samt att jag inte hade något stöd som chef och medlem.

Förtroendevald för chefer i Landstinget

Det finns en tydlig och positiv ambition inom Vårdförbundet med ett Chefsprogram och utbildningar för att både stärka oss som chefer men även för att skapa ett nätverk för våra frågor. Vårdförbundet har anställt  tre chefsrepresentanter som stöd för oss.

Påverkan och samverkan i chefsfrågor

Jag tycker att vi behöver höja statusen på arbetet som chef inom Norrbottens läns landsting och se över vår arbetssituation och förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Vad krävs av mig som chef? Vad kan jag kräva av arbetsgivaren för att vi ska få ett hållbart ledarskap? Jag är helt säker på att vi kan påverka och samverka i den frågan.

Förtroendevald för chefer

Jag heter Maarit Kylmämaa, är 50 år och har varit anställd inom Norrbottens läns landsting sedan 1989 då jag tog min sjuksköterskeexamen. De senaste tre åren har jag arbetat som Enhetschef på S48 som är en kardiologisk interventionsavdelning i Sunderbyn där vi tar hand om patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen, PCI eller pacemakeroperation.  

Innan jag blev chef gick jag Morgondagen Chef i Landstingets regi och under 2015/ 2016 har jag läst   ”Effektivt ledarskap ” och  ”Psykosocial arbetsmiljö och Stresshantering ” på Luleå tekniska universitet. Den senare utbildningen fick mig att börja reflektera över hur vi som Enhetschefer har det på jobbet.

Kontakta mig, maila eller ring

Nu är det upp till dig -  vad vill du att jag ska bidra med? Vilka frågor är viktigast för oss som grupp just nu? Hur ser ni på en förtroendevald för chefer? Maila eller ring mig.

Med vänlig hälsning
Maarit.kylmamaa@norrbotten.se   0920-282921 eller 070- 308 74 06