Biomedicinska analytiker - Garanter för säkra och trygga diagnoser i vården

Skulle du acceptera att en outbildad pilot bara med hjälp av teknik och autopilot skulle ansvara för din flygresa? Vad händer när biomedicinska analytiker byts ut mot annan personal och självinstruerande enklare instrument.

Biomedicinska analytikern garanterar säkra diagnoser i vården

Avdelningsordförande Erica Ohlsson skriver i sin debattartikel att arbetsgivare och allmänhet måste agera om vi ska ha en framtida vård som är baserad på säkra diagnoser - som endast biomedicinska analytiker har rätt kompetens till. Debattartikeln är införd den 1 juni Norrbottens Kuriren. 

Skulle du acceptera att en outbildad pilot bara med hjälp av teknik och autopilot skulle ansvara för din flygresa? Det sker avveckling och nerdragning i det tysta ute i vårdens verksamheter. Vad händer när människor med högspecialiserad utbildning och lång erfarenhet byts ut mot självinstruerande enklare instrument eller ersätts av annan personal, utan rätt kunskaper? Vi ser det hända just nu i vården, där biomedicinska analytiker försvinner på löpande band.Har du någon gång ställt frågan vad som händer med ditt blodprov, urinprov, halsprov eller bortopererade leverfläck? Vem tar ansvar för att proverna analyseras på rätt sätt, så att läkaren kan ställa rätt diagnos? Vad sker bakom varje moment? Vad händer om ingen med rätt kunskap, erfarenhet och utbildning finns där och tar emot?

Biomedicinska analytiker är navet och hjärtat i vården för att läkare ska kunna ställa diagnoser och ordinera behandling. Det är många människoliv som räddats tack vare den mycket kunniga biomedicinska analytikern. Med tre års akademisk utbildning och flera års fördjupning i varje moment i olika provanalyser, ser de även till att blodet som lämnas på blodcentraler tas om hand på ett kvalitetssäkrat sätt och att det används säkert vid exempelvis olyckor och till patienter med behov av blodtransfusion för att sedan kunna användas till de som så behöver blod, plasma eller trombocyter.

I Norrbotten väljer dock många biomedicinska analytiker istället att arbeta med annat, som ger bättre arbetsvillkor och lön. Där de blir värderade betydligt högre och med mindre ansvar för människoliv. Hur kunde vi hamna i den situationen? I Kiruna har Vårdförbundet under en längre tid signalerat att de snart står utan biomedicinska analytiker om inget görs.

I Gällivare och Kalix har vi under flera år påtalat att arbetstiderna är ohållbara och att personalen inte får tid till vila och återhämtning. Inom laboratoriemedicin i Gällivare pågår för närvarande en inspektion av Arbetsmiljöverket, där en av punkterna varit tiden för återhämtning efter beredskapsarbete.

I Piteå fick personalen för några år sedan bättre arbetsvillkor, men nu har arbetsgivaren återinfört beredskap som gör att de biomedicinska analytikerna mår sämre och servicen på sjukhuset när det gäller diagnossättning har försämrats under nätterna.

Eftersom länets sjukhuslaboratorier till följd av försämrad arbetsmiljö lider brist på biomedicinska analytiker, ska prover istället ska skickas till Sunderbyn. Där håller nu deras biomedicinska analytiker på att dränkas i prover.
På hälsocentralerna i länet ersätts kvalificerade biomedicinska analytiker av annan vårdpersonal som utför analyserna. De saknar den kompetens som garanterar kvalitén.

Där befinner vi oss idag inom laboratorieverksamheterna både på sjukhus och hälsocentraler. Snart finns det inga biomedicinska analytiker kvar. Vi ser att utbildningar läggs ner i vissa delar av landet eftersom det saknas sökande till utbildningar. Unga lockas inte att utbilda sig i detta så viktiga yrke när värderingen uteblir.

Arbetsgivare och allmänhet måste vakna, reagera och agera nu om vi i framtiden ska ha en vård baserad på diagnoser grundade på ett säkert, tryggt och kvalitetsmässigt arbetssätt. Ett arbetssätt som endast biomedicinska analytiker har rätt kompetens till.


Erica Ohlsson, avdelningsordförande Vårdförbundet Norrbotten