Årsmötet den 1 oktober

Vid årsmötet uppvaktades medlemmar med ett 25-årigt medlemskap och doktoranden Sebastian Gabrielsson uppmärksammades för sin doktorsavhandling. Till nya styrelseledamöter valde årsmötet Sara Turtola, och Therese Mämmi. Mötesordförande Ingrid Frisk, RFSU inledde dagen med sin föreläsning om professionernas ansvar och kunskap gällande sexualitet och hälsa.

Vid årsmötet togs beslut om avdelningsstyrelsens arvodering och två inkomna motioner behandlades.

Årsmötets sista punkter var uppvaktning av medlemmar med ett 25 årigt medlemskap och doktoranden Sebastian Gabrielsson uppmärksammades för sin doktorsavhandling.

Dagen avslutades med middag. Styrelsen fick oväntad draghjälp i sitt "rap-nummer" av den riktige rapparen Ken Ring som utannonserade underhållningen.

Protokollet finns inom kort att läsa.

Vårdförbundet, avdelningsstyrelsen