Arbetar du som inhyrd sjuksköterska eller barnmorska?

Vårdförbundet stöttar gärna intressanta projekt som berör våra yrkesgrupper inom viktiga områden. Nu söker vi dig som är inhyrd sjuksköterska eller barnmorska och ber dig att svara på en webbenkät.

Luleå Tekniska Universitet driver ett projekt där denna enkät har gjorts, med syftet att ta reda på betydelsen av villkoren för lärande och utveckling som inhyrd legitimerad personal.

Enkäten är för er som arbetar som inhyrd sjuksköterska eller barnmorska. Ge gärna några minuter att besvara den. Klicka på nedanstående länk för att komma till enkäten.

https://www.ltu.se/research/subjects/arbetsvetenskap/Forskningsprojekt/Arbetar-du-som-inhyrd-sjukskoterska-eller-barnmorska-och-vill-svara-pa-en-webbenkat-1.168269


Tusen tack på förhand!