Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Din mandatperiod som förtroendevald på din arbetsplats tar snart slut

Vi vill påminna om att mandattiden för dig som är förtroendevald går ut den 30 juni och det är dags att göra ett omval eller nyval av förtroendevald på din arbetsplats.

Det mandat du fick när du blev vald i förtroende av dina kollegor på din arbetsplats är tidsbegränsat och tar slut den 30 juni 2020. För att din arbetsplats inte ska stå utan möjligheter att påverka är det viktigt att ni träffas och håller ett val så att ni fortsätter att ha en förtroendevald. Att hålla ett medlemsmöte med val är ett bra sätt att träffas.

När ett val skett ska detta anmälas till Vårdförbundet för att uppdraget ska bli registrerat och nytt mandat tilldelas den som blivit vald.

Du som är nyvald eller redan omvald behöver såklart inte väljas igen. Mandattiden för nästa period sträcker sig till 30 juni 2023.

Ta gärna kontakt med någon i avdelningsstyrelsen om du har frågor.

Läs mer om hur val och anmälan av uppdrag går till
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -