Valberedningens förslag

Här är valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet den 26 september.

Ordförande: 
Anna Seiborg Kidell

Vice ordförande: 
Anette Strålvall Andersson

Styrelseledamöter: 
Karin Simonson Alm
Camilla Ivarsson
Jenny Gustafsson
Carita Sturesson
Gabriella Schmidt
Ann-Christine Elmhäll
Karolina Fransson

Kongressombud:
Anna Seiborg Kidell
Karin Simonson Alm
Camilla Ivarsson
Jenny Gustafsson
1:e ersättare: Anette Strålvall Andersson
2:e ersättare: Carita Sturesson
3:e ersättare: Gabriella Schmidt
4:e ersättare: Ann-Christine Elmhäll
5:e ersättare: Karolina Fransson

Motivering:

Valberedningens förslag till styrelse grundas på följande:

Sammansättningen bildar en stabil grund och har samtidigt en dynamik som kan växa, vilket kommer att främja Vårdförbundets medlemmar .