Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 5 juni 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning och namnen är länkade till deras presentationer.

Ordförande

Björn Lindvall  - tar tillbaka sin kandidatur
Anna Seiborg Kidell

Vice ordförande

Björn Lindvall - tar tillbaka sin kandidatur
Anette Strålvall Andersson

Styrelseledamot

Aida Alagic - tar tillbaka sin kandidatur
Ann-Christine Elmhäll
Karolina Fransson
Jenny Gustafsson
Camilla Ivarsson
Björn Lindvall - tar tillbaka sin kandidatur
Gabriela Schmidt
Karin Simonson Alm
Carita Sturesson
Ann Söderlind - tar tillbaka sin kandidatur

Kongressombud

Ann-Christin Elmhäll
Karolina Fransson
Jenny Gustafsson
Camilla Ivarsson
Björn Lindvall - tar tillbaka sin kandidatur
Anna Seiborg Kidell
Karin Simonson Alm
Anette Strålvall Andersson
Carita Sturesson
Ann Söderlind - tar tillbaka sin kandidatur

Lokal valberedare

Felicia Johansson