Ordförande har ordet mars 2016

Det fackliga arbetet är på många sätt ett långsiktigt arbete, att påverka beslutsfattare och tjänstemän går sällan över en natt. I vissa frågor krävs det tålamod, strategier och att orka hålla i frågor.

Det krävs också att vi kan överge strategier och metoder och pröva nytt för att nå resultat. I nästan alla fall så kommer vi längre om vi kan samverka med beslutsfattare och tjänstemän istället för att hamna i låsta positionerande lägen. Och allra bäst resultat uppnår vi när vi använder vår gemensamma kraft som medlemmar i Vårdförbundet, när vi utifrån våra olika uppdrag och förutsättningar arbetar tillsammans och med kraft kan fokusera vårt påverkansarbete.

Idag kan vi se att vår gemensamma kraftsamling i fråga om villkor för återhämtning vid nattarbete gett resultat. Från att ha mött en central part, SKL, som inte alls velat ta sig an frågan på nationell nivå har vårt lokala arbete runt om i Sverige resulterat i att partsarbetet nationellt ska mynna ut i en central reglering av återhämtning vid nattarbete som ska vara klar den 30 november 2017.

Vi kan också konstatera att vårt påverkansarbete för att personcentrera vården har lett till att beslut om att vården ska vara personcentrerad fattats både här i Region Kronoberg och på nationell nivå.

När det gäller frågan om att specialistutbildning ska ges inom ramen för anställningen och Vårdförbundets ide om AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor så har det hänt mycket. Flera landsting/regioner och kommuner i landet erbjuder idag AST-tjänster. I Kronoberg är AST ännu inte verklighet, men Region Kronoberg har infört skå kallade utbildningstjänster som är utformade som vår AST, och konstruktiva samtal pågår om kollektivavtal om AST i Regionen.

Det händer positiva saker, samtidigt kvarstår ödesfrågan som handlar om hur man ska säkra kompetensförsörjningen i vården och framförallt avseende vår livsviktiga kunskap. Det saknas barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i vården i Kronoberg. Det handlar inte bara om att lyckas rekrytera nya yrkesutövare utan också om att behålla erfarna, kompetenta medarbetare i vården. Det kräver att länets arbetsgivare är beredda att investera i medarbetarna.

Ge förutsättningar för en god löneutveckling där kunskap, kompetens och erfarenhet lönar sig. Se till att den erfarna yrkesutövaren inte ser sig tvungen att lämna sin anställning för att kunna få en rimlig löneutveckling. Skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, att det finns balans mellan krav och resurser, att vi har en god bemanning och goda förutsättningar för återhämtning och vila för att orka ett helt yrkesliv. Ge utrymme för kompetens och kunskapsutveckling och uppmuntra till verksamhetsutveckling. Det är dags för arbetsgivare i länet att förstå att det i dag - nu! - krävs att man investerar inte bara i lokaler och utrustning utan i medarbetarna för att skapa förutsättningar för en god och säker vård.

Vi närmar oss sommar och semester, en tid vi borde se fram mot med glädje, förväntan och tillförsikt. Tyvärr är det många av oss medlemmar i Vårdförbundet som snarare har en klump i magen. Kommer vi att kunna arbeta med en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet? Kommer jag att få semester tillsammans med mina nära och kära?

Många arbetsgivare lockar med erbjudanden för att skjuta på sommarsemestern. Lösningar som egentligen inte är några lösningar på sikt. Självklart kan medarbetare som vill ha semester senare se det som en möjlighet men det är ju just i de fall där det gagnar mig som jag ska överväga detta, inte för att jag känner mig tvungen. Vi har under många år på bekostnad av vårt sociala liv, vår hälsa och vårt eget välbefinnande upprätthållit vården på sommaren. I det avseendet är mångas tålamod slut, det får vara bra nu...

Har du frågor inför sommaren, semester eller något annat du vill ha svar på, tveka inte hör av dig!

Allt gott!

/Karin Jisborg Hultgren
Avdelningsordförande Vårdförbundet avd. Kronoberg

Relaterat innehåll

LÄNKAR FATTAS! Här kan du läsa mer om förutsättningarna för semester. Här kan du läsa mer om vad som gäller om arbetsgivaren beordrar dig att arbeta.