Så driver vi avtalsrörelsen framåt

Det här gör Vårdförbundet Kronoberg och det här kan du göra för att stötta i avtalsrörelsen.

Hej medlem!

Då har vi kommit in i mars månad och längtan efter vår, sol och värme är stor- eller hur?

Styrelsen behöver förstärkning

Vill göra er uppmärksamma på att vår avdelningsstyrelse i Kronoberg behöver förstärkning och kommer göra ett fyllnadsval av en styrelseledamot på årsmötet 26 september. 

Har du ett stort engagemang och är nyfiken på uppdraget? Eller har du någon kollega som du tänker skulle passa för ett sådant uppdrag? Läs mer om vad valberedningen skriver om uppdraget och rollbeskrivningen här och passa på att nominera dig själv eller en kollega.

Vårdförbundets uppdrag, som det beslutats genom stadgarna, är att vi med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar ska:

  • Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.
  • Förbättra individernas och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.
  • Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Det här gör vi i avtalsrörelsen

Avdelningsstyrelsen har under årets första månader utöver det fortlöpande arbetet med att stötta, coacha och utbilda förtroendevalda, samverka och hantera enskilda medlemsärenden lagt stort fokus på avtalsrörelsen. Det är vår ”prio ett” nu att få tryck i frågan och siktet inställt på att få till stånd ett nytt avtal med SKL och Sobona. Enade kan vi nå framgång! Det kommer krävas hårt arbete, och ett Vårdförbund som håller ihop för att vi ska kunna nå resultat.

Förtroendevalda behöver påverka politiker, allmänhet och opinionsbildare, så att SKL och Sobona får mandat från kommuner och regioner att gå Vårdförbundet till mötes.

Här i Kronoberg hann vi med att träffa några politiker och informera om vårt yrkande och varför det ser ut som det gör, innan SKL gick ut med tydliga direktiv att inte träffa oss under tiden centrala förhandlingar pågår. Vi har även bjudit in tjänstemän för att berätta om bakgrund och innehåll i vårt yrkande men även de har fått samma direktiv och valt att avstå.

Vi har bjudit in till flertalet informationsträffar om just avtalsinformation och kommer gärna ut till er i verksamheterna och håller sådan, bara bjud in oss eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen alternativt förtroendevald på arbetsplatsen. Det är vad vi kan göra just nu, sedan finns det en part till som ska vilja komma överens om det ska bli ett nytt avtal. Det är ju just det som är en förhandling.

Förhandlingschef Annelie Söderberg skriver på avtalsbloggenDet vi delar är bedömningen att bemanningsbristen är vårdens största utmaning – men inte hur vi ska komma till rätta med den. Vi står med andra ord långt ifrån varandra.” Frågan är vad är alternativet?

Du som medlem kan också bidra. Genom att stötta dina förtroendevalda, prata med kollegor, chefer, vänner och bekanta kan vi tillsammans skapa tryck bakom de krav vi ställer i förhandlingarna.  Du håller dig bäst uppdaterad och får aktuell information på Vårdförbundets hemsida.

Är dina medlemsuppgifter korrekta?

Vi kan inte nog påminna om att gå in och kontrollera att ni har rätt kontaktuppgifter i våra medlemsregister om vi snabbt behöver gå ut med information. Logga in på vardforbundet.se och kolla under Mina uppgifter att allt stämmer. Ange helst en e-postadress där du kan nås även utanför arbetet.

Har du kollegor som ännu inte är medlemmar så är det extra viktigt att de går med nu. Ju fler vi är desto större möjlighet att få igenom våra krav.

 

Anna Seiborg Kidell,  ordförande Vårdförbundet avdelning Kronoberg.