Nyhetsbrev oktober 2016

Röda höstlöv mot vit bakgrund

Då har vi sedan några veckor tillbaka på årsmötet den 5 oktober en ny styrelse i Vårdförbundet avdelning Kronoberg, och jag, Anna Seiborg Kidell, har fått förtroendet från er medlemmar att vara ordförande fram till nästa årsmöte om ca ett år.

Jag kom in som ledamot på ett fyllnadsval 2012 och 2013 valdes jag till andre vice ordförande, var vice ordförande under Carolines föräldraledighet. Jag är legitimerad sjuksköterska och har min anställning i Resursenheten på Centrallasarettet Växjö.

Jag känner mig ödmjuk inför detta uppdrag och ser fram emot att tillsammans fortsätta det så viktiga påverkansarbetet som ibland är tålamodskrävande, utmanande och samtidigt fantastiskt roligt och spännande. Och plötsligt händer det, droppen som urholkar stenen, vi når framgång i vårt påverkansarbete.

Samtidigt som vi står inför stora utmaningar med en ansträngd arbetsmiljö på många arbetsplatser, kompetensförsörjningsproblem och en livslönsrapport för våra medlemmar som är allt annat än rolig läsning, så får vi inte glömma bort att glädjas åt de positiva saker vi åstadkommit i Kronoberg. Det är just det som tankar oss med nytt engagemang och håller igång gnistan i viljan att vara med och påverka.

Vi träffar beslutsfattare och arbetsgivare på många arenor och bjuder även in dem till oss på olika mötesplatser för att prata om de utmaningar vården och våra medlemsgrupper står inför. I dessa möten har vi haft möjlighet att presentera Vårdförbundets idé på vad som behövs göras både på kort sikt och mer långsiktigt. Vi kan konstatera att det gett resultat.

Vår största arbetsgivare i länet Region Kronoberg har fattat beslut om att gå mot personcentrerad vård, ett förhållningsätt som kommer påverka vår arbetsmiljö, patientens upplevelse, ekonomin och samhället på ett positivt sätt. Ett sätt att ställa om vården och använda resurserna på bästa sätt med fokus på personen och dennes förmågor. Vårdförbundet har tagit fram bra material om personcentrerad vård och även ett studiecirkelmaterial som regionen kommer att använda sig av. Det planeras uppstart för två stycken studiecirklar på två olika arbetsplatser under januari.

Vi har drivit frågan om akademisk specialisttjänstgöring sk AST, en utbildningsanställning med kollektivavtalade villkor, då antalet specialistsjuksköterskor minskat i antal. Regionen har tagit till sig och tänker sig ett sådant eller liknande upplägg även om vi ännu inte sett något kollektivavtal men vi har pågående samtal.

Ett avtal vi är part i och har tecknat med Region Kronoberg är 1,4 vid rotationstjänstgöring (dvs varje arbetad timme på natten kompenseras med 1,4). Det känns bra och nödvändigt att förbättra villkoren för många medlemmar som är anställda på rotation. Vårdförbundets arbetstidsstrategi är att koppla återhämtning till nattarbete oavsett vilken anställningsform du har med argumentet ett hållbart yrkesliv och hälsosamma arbetstider. I just detta nu finns inte det intresset hos arbetsgivaren att det bör gälla allt nattarbete men vi fortsätter det påverkansarbetet.

Vi hoppas nu att det sprider ringar på vattnet och att andra arbetsgivare följer efter och visar sitt intresse att vara en attraktiv arbetsgivare.

Påverkansarbetet måste pågå hela tiden och överallt tänk på om det finns utrymmen/forum för det på era arbetsplatser tex APT, finns förtroendevald på arbetsplatsen, vem representerar er i de olika samverkansgrupperna eller hur gör vi?

Vårdförbundet har Novus till hjälp att följa nöjt medlemsindex och det finns att jobba på. Vi upplevs osynliga och behöver komma mer nära medlem. Det tar vi med oss in i verksamhetsplaneringen 2017 och vi tar gärna del av era tankar på hur det ska ske. Vi provar nya tankar tillsammans med er och slår ett slag för förtroendevald på arbetsplatsen tillika skyddsombud, som är den närmaste kontakten med Vårdförbundet och som tillsammans med er och närmsta chefen kan göra ett framgångsrikt arbete. Välkommen att höra av er med synpunkter eller varför inte bjuda in oss till din arbetsplats. Påminner även om andra delar av vår webbplats där det finns mycket bra information och bra material, bland annat om personcentrerad vård och AST, Akademisk specialisttjänstgöring.

Allt gott // Anna Seiborg Kidell