Medlem berättar...Amneh

Att jobba som barnmorska har varit en del av mitt mål hela tiden, likt många som väljer detta yrket.

Det jag inte var beredd på dock var hur brett yrket var och all möjligheter till att fördjupa sina kunskaper eller skapa en spetskompetens inom denna yrkeskår.  

Jag har gått allt från att vara undersköterska inom äldreomsorg och psykiatri till att läsa treårig akademisk sjuksköterskeutbildning. När jag var klar som allmän sjuksköterska hamnade jag på medicin avdelning, skapade mig lite yrkeserfarenhet, trivdes med både kollegor och arbetsuppgifter, men omständigheter i livet gör att man söker sig vidare och för mig var det en önskan att bli barnmorska. 

Jag läste därefter ett och halvt år barnmorskeutbildning, har aldrig haft liknade motivation till studier som man haft under tiden som barnmorskestudent. En tillhörighet med en grupp där man jobbade för samma mål, kände för samma område och delade skilda upplevelse inom samma yrkesroll.

Under utbildningen som var till hälften praktiskt lagd fick jag många positiva intryck, vilket gjorde det svårt att faktiskt veta vilket område som jag ville arbeta med efter examen.

Stora delar av praktisk förlagda utbildningen är inom förlossningsvården och fann snart att det är något jag ville hålla på med.

Inom slutenvården jobbade jag med BB och förlossningsvård, att möta icke förlösta patienter under vård på BB men även förlösa och stötta i början av ett föräldraskap, oavsett om det handlade om förstföderskor eller omföderska.  Kompetensutvecklingen handlade allt från fördjupade kunskaper i det man jobbade dagligen med från CTG certifiering till amningsutbildning.

Vidare hade man praktisk träning, CEPS, i detta fick man träna i olika team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare från barn-, anestesi och kvinnokliniken. CEPS utbildningen ska bidra till att träna teamet att gemensamt lösa problem genom gruppens samlade kompetens. 

När en tjänst kom ut med delad heltid mellan ultraljud och mödravård, kunde jag inget annat än att söka till det. Det var blandade känslor inför detta beslut, jag var nämligen inte så säker om jag var redo att gå ifrån förlossningsvården men kunde inte låta möjligheten passera då jag  kände stort intresse för ultraljud.  

Inom öppenvården fick jag bredare kunskaper om graviditeter, preventivmedel och cellprovtagning. Jag fick gå på utbildningar i motiverande samtal och preventivmedelsrådgivning.

Att utföra mottagningsarbete skiljer sig en del från slutenvården. Dessa möten var unika på sitt sätt även här lika viktiga som att stötta dem i mållinjen i föräldraskapet.  Tiden för ett möte kan variera från kort rådgivning eller undersökning till möten som hålls under längre tid, ibland komplext men också skilja sig i sin enkelhet baserat på dynamiken som skapas mellan den som vårdar eller blir vårdad.  Även här har jag fått med mig minnesvärda och unika och helt fantastiska möten. Det är glädjande arbetsuppgifter med stora variationer jag inte trodde fanns inom öppenvården, jag utvecklade även i min yrkesroll. 

Inom området ultraljud så var det tufft till en början med mycket nytt, man hade vissa dagar där man kände sig helt ny i sin yrkesroll trots flera års arbete. Denna spetskompetens krävde även en del extra kurser och examinationer. Faktum är att det inte bara varit tufft, utan intressant och utvecklande på många sätt och viss, man träffade andra i Sverige som jobbar inom samma område, utbyten sker mellan professioner oavsett om man är barnmorska eller läkare men också mellan andra verksamheter runt om i landet. Dessa möten ger i sina tur utbyten kompetenshöjning för den egna verksamheten. 

Under tiden man har varit på ultraljudsmottagningen har många stora förändringar skett bland annat genom ökade erbjudande till patienter inom fosterdiagnostik.

När jag började så utförde barnmorskan kontroll av spiraler och rutinultraljud, idag har man utvidgat denna bedömning och snart fick man göra tillväxt på singelgraviditeter. Kort därefter kom tillväxter på en del tvillinggraviditeter och så KUB undersökning. Betydelsefull mottagning som underlättar och ger betydelsefull information till patienten men även inför handläggning för både öppenvård och slutenvården.  Som tidigare nämnt utvecklas fosterdiagnostik snabbt tack vare ett underlättad utbyte av kunskap i dagen samhälle. Detta har även bidragit till ökat möjlighet till få spetskompetens inom  barnmorske rollen. 

På lokal nivå beror upprätthålld kompetens enligt SFOG:s riktlinjer pga motiverande ledarskap som består av ansvariga läkare, sektionsledare och chef, man är måna om att bevara kompetens genom att bidra med kunskaper och stöttar upp inför utbildningar som driver verksamheten framåt och ger patienterna tillgänglighet och patientsäkerhet inför erbjuden fosterdiagnostik. 

Tillsammans med andra kollegor har jag också fått möjlighet att vara med och starta barnmorskeledd abortverksamhet i Kronoberg, vi har fått och har god stöttning av vår läkarkår som också delar drivning av denna mottagning. På abortmottagningen hanterar man stöttning i patientens beslut, preventivmedelsrådgivning, handläggning inför abort efter gynekologisk undersökning både instrumentellt och med ultraljud. Kompetenshöjning sker genom utbildningar och konferenser om abort. Man får i denna mottagning samarbetar gentemot gynmottagningen och avdelningen, likaså SESAM och ungdomsmottagningen. Här möter vi alla åldrar och livshistorier/erfarenheter. Det ger en samlad bild av att ha en spetskompetens som barnmorskeyrket är har framför en betydande roll för kvinnans välfärd genom livet.

Man får också respekt för kunskap. tex har jag kollegor som har bredare kunskap inom preventivmedelsrådgivning, relationsfrågor, studenthälsan, ungdomsmottagningen, familjecentraler, kontinents, fertilitet, aurora mm. Dessa områden har jag inte berört så mycket eller vissa inte alls men där mina kollegor bär på sina spetskompetenser vilket, gör att man som barnmorska har bred möjlighet till profilering inom sin yrkesroll och jag kan nästan lova att har man bestämt sig för att bli barnmorska, kommer man inte ångra sig.

I dagsläget har jag snart varit barnmorska i tolv år och förtroendevald och skyddsombud inom vårdförbundet för kvinnoklinikens öppenvård i Kronobergs län och känner tillfredställelse men även glädje till mitt arbete, ödmjukhet för andras kunskaper och en känsla av att ha hamnat rätt.

Jag har inga planer på förändringar just med mina spetskompetenser som barnmorska inom ultraljud och abortverksamheten. Kanske ligger målet mer mot vidga mina kunskaper och bidra med kompetenshöjning för kliniken genom att gå högskolekurs för obstetrisk ultraljud 30 poäng så småningom.

Jag vill avsluta med att alla barnmorskor och barnmorskestudenter oavsett arbetsområde, yrkesår har viktig och betydelsefull roll för professionen och tillsammans kan göra skillnad.