Löneöversyn 2016

Tre kvinnor sitter vid ett bord vända mot varandra. Alla har kaffekoppar. En har uppsatt ljust hår, en har mörkt kort hår och glasögon och en har ljust kort hår och sitter med ryggen mot kameran. Två har vita tröjor, en har vit rock.

Här samlar vi material och information som rör årets löneöversyn.

Region Kronoberg

Löneöversynen öppnades den 26 januari 2016. Här nedan finns det yrkande vi lämnade till arbetsgivaren i samband med detta, samt ett överläggningsprotokoll.

Följande tidplan för Region Kronoberg gäller:

Den 18 mars ska alla chefer vara klara med lönesamtalen och ha meddelat medarbetarna den nya lönen.

Den 12 april kan alla medarbetare se sin nya lön i PS.

Ny lön utbetalas den 27 april.