Löneöversyn 2017

Tre kvinnor sitter vid ett bord vända mot varandra. Alla har kaffekoppar. En har uppsatt ljust hår, en har mörkt kort hår och glasögon och en har ljust kort hår och sitter med ryggen mot kameran. Två har vita tröjor, en har vit rock.

Här samlar vi material och information som rör årets löneöversyn.

Vår lön - Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar.

Region Kronoberg

Överläggningsprotokoll från löneöversynen 2017 med Region Kronoberg finns att läsa nedan.

Den 12 april kan alla medarbetare se sin nya lön i PA-portalen. Ny lön utbetalas med aprillönen.

Kommunerna i länet

Överläggningsprotokollen från kommunerna kommer att publiceras nedan när de inkommer till kansliet.