Valberedningens förslag

Här är valberedningens förslag till avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamöter med flera uppdrag.

Ordförande

Anna Seiborg Kidell

Vice ordförande

Anette Strålvall Andersson

Styrelseledamöter

Ann Söderlind
Camilla Ivarsson
Carita Sturesson
Jenny Gustafsson
Karin Simonsson Alm
Karolina Fransson

Kongressombud

Anna Seiborg Kidell
Anette Strålvall Andersson
Camilla Ivarsson
Karin Simonsson Alm

Ersättare för kongressombud, med förslag på inträdesordning

1:a Ann Söderlind
2:a Carita Sturesson
3:e Karolina Fransson
5:e Jenny Gustafsson

Valberedningens motivering

Sammansättningen bidrar till en stabil grund och har samtidigt en dynamik som kan växa, vilket kommer att främja Vårdförbundets medlemmar.

Förslaget som fil, att spara/skriva ut, finns här.