Nominerade till uppdrag

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamot och kongressombud.

Nominerad till ordförande

Anna Seiborg Kidell                    

Nominerad till vice ordförande                   

Anna Seiborg Kidell

Anette Strålvall Andersson     

Carita Sturesson                          

Nominerad till styrelseledamot                      

Jenny Gustafsson                       

Karolina Fransson                       

Anna Seiborg Kidell                    

Ann Söderlind  

Karin Simonson Alm                   

Camilla Ivarsson                                         

Anette Strålvall Andersson     

Carita Sturesson

Ann-Christine Elmhäll                      

Nominerad till kongressombud             

Anna Seiborg Kidell                    

Ann Söderlind  

Anette Strålvall Andersson     

Carita Sturesson

Återtagna nomineringar

2016-09-30 David Torstensson har på egen begäran återtagit sina nomineringar.

2016-07-11: Christina Karlsson har på egen begäran återtagit sin nominering till uppdrag som styrelseledamot.

2016-08-26: Aksel Rosén har på egen begäran återtagit sin nominering till uppdrag som styrelseledamot.