Årsmöte 2016, Kronoberg

  • Valberedningens förslag

    Här är valberedningens förslag till avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamöter med flera uppdrag.

  • Nominerade till uppdrag

    Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamot och kongressombud.

  • Information från valberedningen

    Nu tar valberedningen emot nomineringar till uppdrag som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och kongressombud för perioden oktober 2016 till och med oktober 2017.