Välkommen till en dag med kunskapspåfyllnad!

Skyddsombud tillika förtroendevald i Vårdförbundet avdelning Kronoberg hälsas välkommen till förtroendevaldsdag 18 oktober klockan 08.30-16.15 på folkhögskolan S:t Sigfrid. OBS! Folkhögskolan Kronoberg

Du anmäler dig senast den 1 oktober via Aktiviteter och utbildningar.
Där hittar du program och mer information om dagen.

Varmt välkommen!