Påminnelse om att det är dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen

2017-06-30 går mandatperioden ut för de som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Kronoberg, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum.