Träff för förtroendevalda 27 september

En färgglad illustration.  En förtroendevald välkomnar medlemmar till en träff.

Som skyddsombud och förtroendevald hälsas du varmt välkommen till höstens första förtroendevaldsträff 27 september, på Elite Hotell Park Konserthuset i Växjö.

Under dagen kommer vi arbeta med arbetsrätt, personcentrerad vård samt andra aktuella frågor, så väl lokalt som nationellt.

Vi börjar kl. 08:30 och avslutar kl. 16:15.

Du söker ledigt hos din närmaste chef och får bekräftelse på att ledigheten är beviljad.

Länk till mer information och anmälan finns här. 

Sista anmälningsdag är 27 augusti.

Varmt välkommen hälsar avdelningsstyrelsen!