Tävling inför sjuksköterskedagen

Den 12 maj är det sjuksköterskornas professionsdag - det ska vi uppmärksamma och fira med en tävling!

I Vårdförbundet avdelning Kronoberg har vi i dagsläget 1.845 sjuksköterskemedlemmar, dessa ska vi hylla genom en tävling. Du som är medlem - nominera sjuksköterskorna på din arbetsplats, berätta vad som gör sjuksköterskeyrket så speciellt och varför just ni är värda att vinna ett fint pris!


E-posta din nominering senast den 8/5 till: jenny.gustafsson@vardforbundet.se


Vi lottar ut fina priser bland de inkomna nomineringarna.