Sommar och semester 2017

En sommarbild med äng, blå himmel, grusväg och havet som skymtar i horisonten.

Sommaren är här även i år. Den tid på året som vi vanligtvis längtar efter och ser fram emot har för många som arbetar i hälso- och sjukvårdens verksamhet bytts ut mot oro och funderingar runt hur sommaren kommer att bli för mig när jag är i tjänst.

Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Vi är många som har pratat med journalister från radio, tv och tidningar om krisen under semesterperioden. Det vi talat om är att lönerna måste höjas och att löneutvecklingen måste bli bättre. Vi behöver modiga arbetsgivare och politiker som fattar beslut om långsiktiga lösningar som ger bättre arbetsmiljö, bättre villkor och gör det mer attraktivt att arbeta i hälso- och sjukvården. Det är ett ständigt påverkansarbete, diskussioner med politiker och arbetsgivare, inte bara inför sommaren utan året runt.

Enligt Region Kronoberg har det gjorts stora satsningar på våra yrkesgrupper och att de hävdar att de gjort allt de kan. Man anser att en ökning av Ob-tillägget med 60 % för de som roterar dag/natt är en långsiktig satsning. De anser att ett lönetillägg, som kan försvinna igen när som helst, är detsamma som en bra lönesatsning. De säger att de prioriterat sjuksköterskor i årets lönerörelse men faktum är att löneutfallet i regionen är det sämsta på flera år. De väljer att istället lägga pengar på ersättningar som ger en inkomst jag aldrig kan känna mig trygg med. Varför pratar de istället inte om riktig lön varje månad för våra yrkesgrupper? Lön där min kunskap och mitt bidrag till verksamhetens mål värderas oavsett när på dygnet jag är på jobbet. Varför kan jag inte få en trovärdig löneutveckling utan att behöva lämna det vårdnära arbete eller arbetsgivare? Varför är det inte självklart att när jag skaffat min specialistutbildning så får jag mer avancerade arbetsuppgifter och också en märkbart högre lön?

Självklart är det bra att vi fått till bra avtal om AST (akademisk specialisttjänst), och det är absolut nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i den specialiserade vården, och om nattindex på 1,4 för rotationstjänstgöring för att få bättre förutsättningar att kunna jobba heltid eller bättre möjligheter till återhämtning. Lika självklart borde det därför vara att nattindex 1,4 ska gälla oavsett vilken anställning du har, även vid ständig natt. Det påverkansarbetet fortsätter.

Arbetsgivare i kommuner och privat sektor måste visa ett större intresse av att vara attraktiva arbetsgivare. Kommunerna har svårt att rekrytera och problemen med lön, löneutveckling och dålig arbetsmiljö är akuta även hos dessa arbetsgivare. Endast i Ljungby kommun har vi tecknat avtal om anställning under specialistutbildning, AST. Vi har under våren mött samtliga kommuner i länet, förutom Alvesta kommun, som vi hoppas kunna möta efter sommaren, och haft frågan om återhämtning vid nattarbete och AST på agendan.

Att Region Kronoberg i det ansträngda läget som nu råder också påskyndar arbetet med att göra sig oberoende av hyrpersonal som gör mig riktigt orolig. Arbetsgivare måste ställa sig frågan varför man gjort sig så beroende av hyrpersonal och låtit det gå så här långt. Det är svårt att lägga den skulden på någon annan. Det råder en ansträngd arbetsmiljö i dagsläget som nu riskerar att ytterligare förvärras när man vill skynda på utfasningen av hyrpersonal. Vi anser att saker görs i fel ordning. Först måste man visa att man vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda villkor som gör att våra yrkesgrupper stannar kvar och att man vill ha en anställning i regionen och faktiskt locka tillbaka de som lämnat. Först då kan utfasningen ske. Att tro att man på detta sätt kan tvinga tillbaka medarbetare som valt att lämna känns som ett onödigt stort risktagande. Risken är istället att ännu fler lämnar vården och arbetsmiljön blir ännu sämre och tillgängligheten till vården för Kronobergarna försämras. Vi har sett det pågå under flera år och påtalat vad som behöver göras för att undvika den situation vi nu befinner oss i. Nu måste vi tillsammans fortsätta driva krav på förbättrade villkor, lön, arbetstider och karriärmöjligheter under det kommande året för att säkerställa att förutsättningarna inför sommaren 2018 inte ser ut som de gör idag.

På vår hemsida finns information om vilka av oss i styrelsen avdelning Kronoberg som är i tjänst, tveka inte att ta kontakt. I Regionen kommer vi varje torsdag träffa ledningen på stabsmöte. På hemsidan kan man även bjuda in oss till arbetsplatsen, gör gärna det och se till att ni har valt förtroendevald/skyddsombud på din arbetsplats.

Ett viktigt datum att boka in är 26/9 då vi håller årsmöte i avdelning Kronoberg. Där ska det väljas en ny styrelse för de kommande fyra åren. Vid årsmötet firar vi även att Vårdförbundet funnits i 40 år. Vår förbundsordförande Sineva Ribeiro kommer delta vid mötet, så missa inte detta. Som medlem kan du vara med och påverka vilka aktiviteter du tycker avdelning Kronoberg ska planera under 2018 och som kan kopplas till våra prioriterade områden. Det kan du göra via detta webbformulär. Självklart kan du påverka och komma med förslag även på plats vid själva årsmötet. Mer information hittar du på vår lokala hemsida på webben.

Allt gott!

Anna Seiborg Kidell
Avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg