Skriv en motion till Kronobergs årsmöte

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till Kronobergs årsmöte den 8 oktober. Senast 1 september behöver vi få in din motion.

Som medlem kan du lämna motioner till avdelningens årsmöte i ärenden inom avdelningens verksamhet. Det kan du göra fram till och med den 1 september.  Motionen behandlas vid kommande årsmöte.

Motionen skickas via nedanstående formulär.

Så skriver du en tydlig motion

  • Skriv kort och tydligt
  • Skriv Titel på motionen
  • Gå direkt till det du/ni vill föreslå. Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
  • Avsluta med Yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill. Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna.
  • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej.