Nyhetsbrev Januari 2017

De nio kvinnorna som sitter är styrelseledamöter i Kronoberg står uppradade i två led framför en stor väggklocka.

Tid att summera och reflektera över 2016 och ta emot 2017.

Det är alltid med ett visst vemod man summerar ett år och lägger det bakom sig tycker jag, och många med mig upplever att de verkar gå fortare och fortare. Trots alla svåra utmaningar vi står inför i vården och en tuff vardag för många av våra medlemmar konstaterar jag att det fackliga arbetet har haft framgång och det ska vi glädjas åt och det kommer göra skillnad.

Framgångar för det fackliga arbetet 2016

Vårt viktiga påverkansarbete på olika nivåer har resulterat i att viktiga beslut fattats och två kollektivavtal i Region Kronoberg tecknats som många medlemmar och ickemedlemmar omfattas av. Det har tecknats lokalt kollektivavtal om 1,4 vid rotationstjänstgöring och om AST (akademisk specialisttjänstgöring), du genomför din specialistutbildning som en del av din anställning. Vi har även lyckats påverka både beslutsfattare och arbetsgivare att vi behöver ställa om till personcentrerad vård. Den stora arbetsgivaren Region Kronoberg har fattat beslut om detta förhållningssätt. I januari kommer det startas upp studiecirklar på tre olika arbetsplatser där vårt studiecirkelmaterial kommer användas, och där våra medlemmar kommer vara studiecirkelledare för olika yrkesgrupper. Det har även tecknats ett centralt avtal för anställda i kommuner och landsting/Region, HÖK-16 som vi kommer ha anledning att återkomma till. Det finns två länkar längst ner som beskriver avtalet kortfattat och överskådligt.

Nu måste vi fortsätta detta påverkansarbete hos andra arbetsgivare, så att fler avtal och villkor kan förbättras. Jag ser fram emot att teckna bra avtal även i våra kommuner, som visar att de vill vara en attraktiv arbetsgivare och huvudman inom hälso- och sjukvård.

Medlemsutveckling 2017

Det som oroar mig och försvårar det viktiga påverkans arbete är att Vårdförbundet tappar medlemmar, även här i Kronoberg. Hur ska vi behålla våra positioner? Vad beror det på? Vad är alternativet? Jag tror att vi alla både medlemmar och ickemedlemmar är eniga om att vi vill ha bättre löneutveckling, bättre arbetsmiljö och betald kompetensutveckling. Jag respekterar att man har synpunkter på Vårdförbundets arbete och vi behöver ha återkoppling för att förbättring och utveckling ska ske. Men om vi ständigt är diffust missnöjda och kritiska så blir vi ju lite svagare redan där. Ensam kan vara både stark och svag men vi är starkast tillsammans. På samma sätt som avdelningar urholkas när halva personalstyrkan försvinner så urholkas fackförbunden om medlemmarna försvinner. Det är VI som ÄR facket och vi ska arbeta tillsammans. Vi ska vara där beslut fattas med vår kunskap och kompetens, alternativet är att vi inte är det.

Ett argument som jag har hört är pengarna för medlemsavgiften kan användas på ett bättre sätt, det är den bästa löneförhöjning att gå ur facket. Jag citerar en medlem som säger " Det tar mig drygt en timme att jobba ihop till Vårdförbundets månadsavgift, på två dagar har jag jobbat ihop hela årsbeloppet. För detta har jag fått en medlemstidning med intressanta artiklar och värdefull kunskap, jag har gått på föreläsningar, fått god mat och underhållning på årsmötet, lokaler har upplåtits gratis och jag har kunnat ringa och ställa frågor. Jag är glad att jag inte behövt utnyttja Vårdförbundet mer än så, glad att jag inte är sjukskriven, gjort något större misstag på jobbet eller på annat sätt hamnat i en jobbig situation. Det hade lika gärna kunnat varit tvärtom och då vill jag inte stå där ensam. Då vill jag att ni ska hålla mig om ryggen så därför håller jag er om ryggen nu."

Låt oss gå in i 2017 med peppade steg, enade med starka armar runt varandras axlar och gott om "high fives" så vi orkar hålla i och hålla ut så vi kan fortsätta nå framgång i påverkan och inflytande i våra livsviktiga yrken.

Vi tackar för 2016 och välkomnar 2017.

GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA!
Styrelsen Kronoberg genom

Anna Seiborg Kidell
Avdelningsordförande