Intresserad av att leda studiecirkel?

Händer som bläddrar i häften om personcentrerad vård

Är du intresserad av att hålla i en studiecirkel i personcentrerad vård på din arbetsplats under nästa år med Vårdförbundets fantastiska studiecirkelmaterial?

Sensus genomför nu en halvdags utbildning i att leda en studiecirkel och det finns några platser kvar. Vid intresse och för vidare information kontakta britta.lindberg@sensus.se

OBS! Kort varsel då Sensus förslag på datum är den 23/11 och 12/12.