Semestersituationen för Vårdförbundet Kronobergs medlemmar på BB/förlossning

Vårdförbundet avdelning Kronoberg har på olika sätt försökt få Region Kronoberg att inte fatta beslut om att ändra beslutad semesterförläggning för sjuksköterskor och barnmorskor på Kvinnokliniken, BB/förlossning. Onsdagen 31/5 genomfördes en förhandling som avslutades i oenighet.

Region Kronoberg lyssnade inte på Vårdförbundets argument utan beslutade efter förhandlingen att återta beviljad semester och underrätta om ny förläggning för ett ansenligt antal av Vårdförbundets medlemmar. Det beslutet kan vi inte påverka.

Det som händer nu är att Vårdförbundet kommer att begära förhandling för de medlemmar som är berörda och där vi anser att Region Kronoberg har brutit mot lag och/eller avtal. En sådan förhandling kan resultera i att Region Kronoberg blir skadeståndsskyldiga.