Från konferensen för förtroendevalda den 1 februari

Ombudsmannen berättar om nya avtal HÖK 16

2017 års första förtroendevaldsträff ägde rum  den 1 februari på S:t Sigfrids folkhögskola.

Dagen ägnades åt bland annat en genomgång av vårt nya avtal HÖK 16.

Det blev också dialog om rollen som skyddsombud och förtroendevald i samverkansmöten alternativt andra mötesplatser där samverkan inte finns. Syftet var att stärka och coacha varandra, samt stämma av var vi befinner oss i löneprocessen som återkoppling till arbetet som utfördes under föregående förtroendevaldsträff.

På bilderna nedan: Våra flitiga förtroendevalda!