Dag för förtroendevalda 15 november

Välkomna! Har ni frågor? En förtroendevald välkomnar medlemmar till en träff.

Som skyddsombud och tillika förtroendevald i Vårdförbundet avdelning Kronoberg hälsas du varmt välkommen till förtroendevaldsdag den 15 november.

Vi träffas på Rådmannen i Alvesta kl. 8:30 och avslutar dagen kl. 16:15.

Syftet med dagen

Att ge en gemensam kunskapsbas i löneavtal och hur en löneprocess fungerar. Målsättningen med dagen är att du som förtroendevald ska kunna vara en aktiv part i löneprocessen på arbetsplatsen och coacha medlemmar i lönefrågor. Även ta del av framtagna lönekriterier och hur de används, samt hur kan de utvecklas?

Du söker ledigt hos din närmaste chef och får bekräftelse på att ledigheten är beviljad. Du anmäler dig senast den 28/10 via Aktiviteter och utbildningar

Uppgift inför dagen

Vi ber att du inför dagen skickar in aktuella lönekriterier från din arbetsplats till info.kronoberg@vardforbundet.se senast den 28/10.

Program

08:30 Inledning, presentation
08:45 Avtalsläget lokalt och nationellt
09:30 Fika
10:00 Lönekriterier "goda exempel"
Livslönerapporten
12:00 Lunch
13:00 Verksamhetsgrupper - statistik lön (offentlig sektor), lönekriterier - grupparbete
14:30 Kaffe
15:00 Verksamhetsgrupper forts.
16:00 Avslut och utvärdering
16:15 Vi slutar för dagen.

Välkommen!
Vårdförbundet
Styrelsen, Avdelning Kronoberg