En digital träff exklusivt för dig som är chef eller har annan ledarroll. Ställ dina frågor till Vårdförbundet och lokala politiker.

Vi möts för att samtala om de utmaningar som finns i chefsrollen idag och för att lära känna varandra som kollegor.

Vid mötet deltar ombudsman Annika Kindenäs som kan svara på frågor om bland annat avtal och arbetsrätt.

Ungefär en timme in i mötet kommer Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) och personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) att delta i vårt möte. Passa på att ställa dina frågor till dem som har stor makt att påverka.

Datum och tid

Måndag den 9 mars klockan 14.30-16.30. 

Läs mer och anmäl dig senast 8 mars