Det här är avdelning Kronobergs nya styrelse

10 kvinnor är uppställda framför kameran. Alla ser glada ut.

Den 26 september hade avdelning Kronoberg årsmöte på Myresjöhus arena i Växjö där bland annat en ny styrelse röstades fram. Mötesordförande var förbundsordförande Sineva Ribeiro (till höger på bild) som även svarade på frågor från medlemmar under kvällen. Avdelningsordförande Anna Seiborg Kidell har ordet:

För egen del känner jag mig ödmjuk inför uppdraget som ordförande i avdelning Kronoberg, och tackar för fortsatt förtroende. Det känns spännande, utmanande, svårt och jättekul på en och samma gång. Det känns också bra att vi är valda på fyra år, det finns tid att tänka långsiktigt, hitta strategier på både kort och lång sikt att på bästa sätt företräda medlemmar. Vi ska påverka vård, yrke och villkor och vi behöver göra det tillsammans. Vi är vårdens största förbund med våra fyra livsviktiga yrken biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vilka fantastiska möjligheter och styrka det ger oss som vi ska förvalta och vara stolta över.

Vi eftersträvar att medlemmar ska uppleva Vårdförbundet mer synligt och tillgängligt. Under året har vi haft som mål att besöka fler arbetsplatser både planerat och spontant, så här långt har det blivit över 100 stycken arbetsplatsbesök. Jag tänker att kärnan i föreningen är alla ni medlemmar, och vi är vad vi gör oss till. Men jag vill passa på att påminna om att vi aldrig är längre bort än ett mail eller telefonsamtal för att ge stöd, råd eller vad helst behovet är. Bjud gärna in oss till din arbetsplats, det görs lättast genom att maila info.kronoberg@vardforbundet.se eller via hemsidan. Önskat läge är att ha fler förtroendevalda och tillika skyddsombud på så många arbetsplatser som möjligt så vi kan agera på många arenor. Att företräda medlemmar, påverka och göra skillnad på sin arbetsplats är viktigt och fantastiskt roligt. Finns det förtroendevald/skyddsombud på din arbetsplats? Är du nyfiken på rollen? Mer information finns här.

Efter årsmötet sammanställdes de medskick från er medlemmar som inkom under årsmötet samt från den webbenkät som varit tillgänglig på hemsidan, för att påverka 2018 års aktiviteter i Kronoberg. De har varit en del i den verksamhetsplanering styrelsen just nu håller på att slutföra. Det kommer vara fortsatt fokus på att möta medlemmar och även de som ännu inte är medlem. Vad är medlemsvärde och vad/vem ger det? Vi vill bli fler och en ännu starkare part för fortsatt viktigt påverkansarbete. Vi ska fortsätta möta beslutsfattare och arbetsgivare på flera sätt under 2018 som dessutom är ett valår.

Vad gör Vårdförbundet? Vad tycker du att Vårdförbundet ska driva under kommande 4 åren?

2018 är det kongress - Vårdförbundets högst beslutande organ som bestämmer inriktningen för kongressperioden.

Ta nu tillfället att påverka just det genom att skriva motioner. På kongresswebben finns instruktioner hur man gör när man skriver en motion och värdefull information om den kommande kongressen som äger rum 14-17 maj 2018. Där kan du också få en bild av vad som gjorts under denna kongressperiod och om pågående arbete.

Du har även möjlighet att påverka vilka som ska väljas till förbundsstyrelsen, avtalsrådet, revisorer och valberedning genom att nominera personer. Här finns all information om kongressen.
OBS! Motioner måste skickas in före 1/12 och nomineringar kan göras t.o.m. 31/1 2018.

Det blir ännu ett intensivt och spännande år 2018 så det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Härligt!

Hoppas vi hörs och ses på olika sätt fram över. Ser fram emot det.

Anna Seiborg Kidell
Avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg