Välkommen på chefsinternat

Två kvinnor sitter vid ett bord och samtalar. På bordet står två Ipads uppvikta.

Medlemmar som är chefer hälsas välkomna på chefsinternat 27-28 oktober. Aktiviteten är ett samarrangemang mellan flera avdelningar i Vårdförbundet.

För tredje året i rad ger vi dig som är medlem och chef möjlighet till kunskapspåfyllnad och inspiration tillsammans med chefer från Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Här möts vi oavsett vilken sektor vi jobbar i.

En fullständig inbjudan och detaljerat program kommer presenteras senare, men du kan redan nu anmäla dig via "Aktiviteter och utbildningar".