Debatt: Äntligen ett steg i rätt riktning!

Region Kronoberg antog nyligen ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med den akuta personalsituationen och kostnadsutvecklingen - nu hoppas vi på snabbt genomförande, skriver Caroline Boo Hermansson i Smålandsposten.

Paketet innehåller viktiga beslut om att se över bemanning utifrån verksamhetskrav och att förbättra möjligheterna för sjuksköterskor att göra karriär och utbilda sig till specialistsjuksköterska.

Ett av de absolut viktigaste förslagen till åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt pressmeddelandet har fattat beslut om är "att förbättra möjligheter för rotationstjänstgöring och se över 'nattindex' med inriktning på ett 'nattindex 1,4' som bättre medger återhämtning och tillräcklig vila för sjuksköterskor i Region Kronobergs 'dygnet runt' verksamhet ".

Läs hela debattartikeln i Smålandsposten!