Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Förtroendevald: God Jul och Gott nytt år - det här väntar nästa år

Under året som gått har vi haft möjlighet att träffas på förtroenderåd, förtroendeutbildningar, förtroenderådsinternat och Vårdförbundets olika aktiviteter. Vi har också haft möjlighet till enskilda träffar där engagemang och vilja att skapa bättre förutsättning gällande arbetstid, lön, arbetsmiljö och karriärsutveckling i Din verksamhet har gjort att vi mött arbetsgivaren både lokalt och centralt för att ge förslag, diskutera och driva dessa oerhört viktiga frågor!

Upplevelsen är att det på många håll har blivit en mycket tuff arbetsvardag, det ni berättar är ofta ohållbart både gällande arbetsmiljö och patientsäkerhet och det märks när vi ser yrkesspecifikt på enkäter från sommar- och medarbetarenkäter. Upplevelsen är också att det på flera håll finns bra ledarskap och förutsättningar för säkert och utvecklandeprofessionsutövande. På samtliga håll finns en härlig gemenskap och en varm kraft att kämpa för hållbart yrkesliv, bättre lön och en god och säker vård.

 

Du ska ha stort Tack för ditt engagemang och arbete tillsammans i Vårdförbundet, din roll som förtroendevald och skyddsombud är oerhört viktig!

På nyåret så kommer alla datum att boka in under 2018, men jag vill redan nu slå ett slag för förtroenderådet den 15 februari. Vårdförbundets förbundsjurist Carita Fallström kommer och ger kunskap kring nya lagar inom hälso- och sjukvård och vi diskuterar tillsammans kring vårt professionella ansvar och de förutsättningar som vi behöver.

Kanske att du valt att inte fortsätta som förtroendevald under nästa mandatperiod 2018-2022 och jag vill då ge mitt varmaste Tack för att du varit med och gett Vårdförbundet kraft och mod! Hoppas att du kan överlämna till någon annan att fortsätta vara den som kan ge kunskap kring vad just Ni på din arbetsplats behöver och vill, samt vara den som hör av sig till avdelningsstyrelsen när det börjar talas om förändringar i verksamheten eller för medlemmarna. Tillsammans är vi starka och har möjlighet att föra diskussion och driva Vårdförbundets politik för medlemmarnas bästa i alla forum och med såväl chefer som politiker och HR.

 

Från oss alla 114 400 Vårdförbundsmedlemmar i Sverige till er Alla, en önskan om God Jul och ett Gott Nytt År!

Tora Elfversson Dahlström,  Avdelningsordförande Vårdförbundet i Kalmar län

tora.elfversson.dahlstrom@vardforbundet.se

070-0886784

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -