Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej!

På din arbetsplats saknar ni förtroendevald. Vi skriver till er medlemmar angående vikten att ha förtroendevald på arbetsplatsen. Vi vill med detta brev förtydliga vilka fördelar det innebär.

Inflytande och påverkan

Med en förtroendevald får ni större möjlighet till inflytande och tidigt tillgång till information om frågor som rör arbetsplatsen. Att som yrkesgrupp vara med på ett tidigt stadium gör en enorm skillnad i påverkansmöjlighet.

Stöd och hjälp för den som är förtroendevald

Som medlem tänker du kanske att ett fackligt uppdrag är svårt eller tungt, men med kunskapen och utbildningen du får av Vårdförbundet märker du snart vilken fördel det är och vilken trygghet att ha "lite mer koll". Man kan vara flera förtroendevalda på arbetsplatsen för att hjälpas åt, bolla sinsemellan och dela på ansvaret. Vi i avdelningsstyrelsen finns alltid som stöttning givetvis.

Som förtroendevald på arbetsplatsen är du tillika skyddsombud på arbetsplatsen och träffar arbetsgivaren på lokal samverkansnivå. Vi tycker det är enormt viktigt att vi finns med och gör våra röster hörda! Ni som redan har en förtroendevald på arbetsplatsen kan känna er trygga för då får ni vara med i påverkansarbetet.

Att välja en förtroendevald

I länkarna nedan hittar du mer information kring hur valet går till och hur den som blir vald anmäler sitt förtroendeuppdrag.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Så här går valet till

Anmäl ditt uppdrag här

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Kalmar län genom Tina Matscheko Vice ordförande

mobil: 0480-622 51 e-post: christina.matscheko@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -