Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Illustration med 3 personer som väljer en tredje till förtroendevald.

Val och anmälan samt avanmälan av förtroendevald på arbetsplats, hur går det till?

Mötet mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Medlemmarnas delaktighet och medskapande stärker Vårdförbundet.

Att delta i valet av förtroendevald på arbetsplatsen är en grundläggande rättighet i den demokratiska processen. 

Hur valet av förtroendevald går till kan du läsa om här.