Medlemsmöte med guldkant

Du som är förtroendevald på arbetsplatsen i avdelning Kalmar län kan anordna ett medlemsmöte med lite extra innehåll.

Som förtroendevald kan du anordna medlemsmöten för medlemmarna på din arbetsplats, så att ni får möjlighet att samlas kring fackliga frågor och också stärka den kollegiala gemenskapen i Vårdförbundet. Guldkantspengen är max 125 kr per medlem/år och ger möjlighet till någon form av aktivitet i samband med medlemsmötet, kanske äta en bit mat eller bowla med kollegorna.

Så här går Du praktiskt till väga för att ta del av guldkantspengen:

Vi har en viss summa avsatt i budget och här gäller först till kvarn. Skriv till ordförande, tora.elfversson.dahlstrom@vardforbundet.se, med uppgift om hur många medlemmar som önskar delta och vad ni tänker att mötet ska innehålla. Det ska vara något som har koppling till våra frågor, se exempel nedan.

Skriv också om ni vill att någon från styrelsen kommer till mötet, vi kommer gärna!

Ni lägger ut pengar själva och skickar sedan kvitto tillsammans med deltagarlista och redogörelse av diskussionsämne till administratör Margreth Johansson, Vårdförbundet, Södra Långgatan 2, 39232 Kalmar, för utbetalning.

Utbetalning sker först när alla underlag inkommit.
Använd de 2 blanketterna "Reseräkning för förtroendevalda" och "Redovisning guldkantsmöte".

För redovisning har förtroendevald ansvaret att samla ihop originalkvitton från medlemmar som lagt ut med egna pengar och redovisa in det till avdelningen på blanketten "Reseräkning för förtroendevalda". Utbetalning för alla kvitton som samlats in sker till förtroendevald som sedan redovisar till var och en som lagt ut pengar.

Med önskan om ett trevligt guldkantsmöte!