Hantering av personuppgifter

Här hittar du mer information om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter och vad du som förtroendevald behöver göra och tänka på.

Den 25 maj trädde nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Alla förtroendevalda ska genomgå den webbaserade utbildningen som du hittar nedan.

Här hittar du mer information om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter och vad du som förtroendevald behöver tänka på.