Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 28 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Tora Elfversson Dahlström

Vice ordförande

Marie Löfstrand
Christina Matscheko

Styrelseledamot

Maria Bontell
Marie Eklind
Jorge Hernandez
Jacob Hoffsten
Alexandra Isaksson
Joakim Jonsson - Nominering återtagen
Mattias Jonsson
Cecilia Kungberg
Sofia Lindberg - Nominering återtagen
Michaela Lindqvist
Marie Löfstrand
Estrella Morán
Linda Svensson

Kongressombud

Jorge Hernandez
Michaela Lindqvist
Marie Löfstrand
Estrella Morán
Linda Svensson

Valberedare

Monica Svannäs
Sofia Siverland
Zana Dido