Nominerade inför årsmötet 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 28 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Tora Elfversson Dahlström

Vice ordförande

Marie Löfstrand
Christina Matscheko

Styrelseledamot

Maria Bontell
Marie Eklind
Jacob Hoffsten
Alexandra Isaksson
Joakim Jonsson - Nominering återtagen
Mattias Jonsson
Cecilia Kungberg
Sofia Lindberg
Michaela Lindqvist
Marie Löfstrand
Estrella Morán
Linda Svensson

Kongressombud

Michaela Lindqvist
Marie Löfstrand
Estrella Morán
Linda Svensson

Valberedare

Monica Svannäs
Sofia Siverland
Zana Dido