Studiecirkel om Framtidens vård

Material personcentrerad vård

Vill du delta i en studiecirkel som handlar om personcentrerad vård? Du behöver inga förkunskaper för att delta - bara nyfikenhet och en lust att lära. Alla är välkomna oavsett yrkesgrupp eller medlemskap i Vårdförbundet, även patienter och anhöriga. Vi träffas vid fem tillfällen, med början den 14 mars.

Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård

Vi vill att så många som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården. Vi ser ett stort värde i att få olika perspektiv och välkomnar därför alla yrkesgrupper, och även patienter och anhöriga, att delta i studiecirkeln.

Vårdförbundet har tagit fram ett material som vi använder oss av vid våra träffar. I foldern -  Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård,   kan du läsa om studiecirkelns upplägg.

Studiecirkeln omfattar fem möten där vi bland annat diskuterar yrkesetik och kärnan i personcentrerad vård. På det sista mötet gör vi en sammanfattning av de olika delarna.

Vi träffas i Kalmar på Akutkliniken, lokal Flundran, klockan 16.00-17.30 på nedanstående datum:

14 mars     Hälsa och helhet, professionsidentitet och yrkesetik

2 april         Kärnan i personcentrerad vård - filosofin

23 april      Vem är du? Vad är viktigt för dig?

15 maj        Teamarbete på riktigt.

4 juni           Personlig plan för sammanhang. Reflektion och sammanfattning

När du gör din anmälan så anmäler du dig till studiecirkelns samtliga träffar.

Tillsammans lär vi av varandra. Tillsammans kan vi åstadkomma något i praktiken!  

För ytterligare information om studiecirkeln, kontakta Erica Olsson, telefon 0480-81465, eller e-post: erica.olsson@regionkalmar.se