Stipendier

En students händer i en bok på biblioteket

Medlem som studerar i Kalmar län är välkommen att ansöka om ett stipendium på 5000 kronor.

Målgrupp

Sökande skall vara medlem i Vårdförbundet. Du/ni ska vara studerande vid Linnéuniversitet i Kalmar på någon av nedanstående utbildningar:

  • Grundutbildning sjuksköterska med huvudämnet Vårdvetenskap
  • Barnmorskeutbildning med huvudämne Sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa
  • Biomedicinsk analytiker med huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap

Förutsättningar

  • Den som söker stipendiet ska vara medlem i Vårdförbundet. Medlemskapet ska vara påbörjat senast den 1:a i den månad som stipendieansökan lämnas in.
  • Arbetet ska bidra till att förbättra vården och stärka professionens utveckling.
  • Arbetet ska vara avslutat och godkänt före examensdagen.
  • Om examensarbetet utförs av flera medlemmar delas stipendiesumman lika mellan dem.
  • Stipendieutdelningen sker i samband med examensceremonin.

Sista inlämningsdag

Sjuksköterskestudent: Vårtermin vecka 20, hösttermin vecka 50.

Barnmorskestudent: Hösttermin vecka 50.

Biomedicinsk analytikerstudent: Vårtermin vecka 20.

Välkommen med din ansökan!