Stipendier

En students händer i en bok på biblioteket

Studerandemedlem i Vårdförbundet avdelning Kalmar län är välkommen att ansöka om ett stipendium på 5000 kronor.

Sökande skall vara studerandemedlem i Vårdförbundet och tillhörighet i avdelning Kalmar län och studera på Linneuniversitetet Kalmar. Arbetet ska bidra till att förbättra vården och stärka professionens utveckling.

Stipendieutdelningen sker i samband med examensceremonin.

Målgrupp

Grundutbildning sjuksköterska med huvudämnet Vårdvetenskap.
Barnmorskeutbildning med huvudämne Sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa. Biomedicinsk analytiker med huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap.

Kriterier

  • Sökande ska vara studerandemedlem i Vårdförbundet avdelning Kalmar län. Medlemskapet ska vara påbörjat senast den 1 i samma månad som stipendieansökan lämnas in.
  • Arbetet ska bidra till att förbättra vården och stärka professionens utveckling.
  • Arbetet ska vara avslutat och godkänt före examensdagen.
  • Om examensarbetet utförs av flera medlemmar delas stipendiesumman lika mellan dem.

Ansökan steg ett

Ansökan sker i två steg. Steg ett består av två delar; ansökningsblankett och projektplan godkänd av handledare.

Sista inlämningsdag för steg ett

Sjuksköterskestudent: Vårtermin torsdag vecka 15, hösttermin torsdag vecka 45.

Barnmorskestudent: Hösttermin torsdag vecka 45.

Biomedicinsk analytikerstudent: Vårtermin torsdag vecka 15.

Ansökan steg två

Steg 2 består av examensarbete godkänt av handledaren.

Sista inlämningsdag för steg två

Sjuksköterskestudent: Vårtermin vecka 20, hösttermin vecka 50.

Barnmorskestudent: Hösttermin vecka 50.

Biomedicinsk analytikerstudent: Vårtermin vecka 20.

Ansökan och arbete skickas till avdelningens e-postadress eller Vårdförbundet avdelning Kalmar län, Södra Långgatan 2, 392 32 Kalmar.

Välkommen med din ansökan!

Relaterade dokument