Medlemsinformation inför sommaren

Sjuksköterska i profil går i en korridor. Till höger och vänster i bild syns två sjukhussängar.

Alla engagerade medlemmar, förtroendevalda och styrelseledamöter tillsammans i Vårdförbundet står upp för en god vård, våra professioner och rätt förutsättningar i yrkesutövandet.

Här är några konkreta exempel på vad Vårdförbundet i Kalmar län åstadkommit senaste två månaderna:

  • Just nu pågår mycket arbete med sommarsituationen runt om i länet. Förutom övergripande strategisk påverkan på politiker, chefer och ledningen i stort så görs mycket på varje enskild arbetsplats och vi coachar förtroendevalda och medlemmar ute i verksamheterna.
  • Vi debatterar och syns i media. Läs gärna några av de senaste artiklarna om kompetensbrist i Kalmar län och personalbristen i sommar; Facket oroas av kompetensbristen (Barometern), Villkoren för oss har förändrats så kraftigt (Aftonbladet) och Välkommen satsning på förlossningsvården (Barometern).
  • Vi är delaktiga i ett pilotprojekt i personcentrerad vård som startar till hösten på Oskarshamns sjukhus. Personcentrerad vård innebär att man utgår från patientens berättelse och egna drivkrafter för att nå bättre hälsa och vård. Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.
  • Rättspsykiatriska avdelningen Reimersholm i Västervik blev utan förvarning nedlagd vilket medfört stora problem både för patienter och personal. Vårt skyddsombud på plats arbetar för fullt med att stärka arbetet kring arbetsmiljö och patientsäkerhet.
  • Den 3 juni delade vi ut stipendier till nybakade kollegor. Stort grattis till våra stipendiater Malin Karlsson, biomedicinsk analytiker, för C-uppsatsen "Metodvalidering av Cellient(TM) genom jämförelse vid immunhistokemis infärgning gentemot traditionell preparering av ascites- och pleuravätska" och Natalie Sjölin och Elin Jansson, sjuksköterskor, för C-uppsatsen om "Föräldrars erfarenheter av stöd efter suicid". En särskild artikel om stipendieutdelningen, med uppsatserna, finns här.
  • Arbetsmiljöverket har krävt att Landstinget säkerställer uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har funnits med i bl.a. skapandet av checklista och handlingsplan för årlig uppföljning samt ett årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsammans måste vi se till att fina ord på pappret blir verklighet!
  • I landstingets löneavslut för hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Vårdförbundet protokollfört oenighet med arbetsgivaren kring de satsningar som gjordes i årets lönerevision.

Ny förbundsombudsman blir Michelle Dobos Sandell

Vårdförbundet Kalmar län har anställt en ny förbundsombudsman, då Kenneth Sjöström går i pension efter sommaren. Vi hälsar Michelle Dobos Sandell välkommen i sitt nya uppdrag! Tora Elfversson Dahlström, vice ordförande, ersätter henne till nästa val.

Hör gärna av dig!

Om det skulle vara du eller din arbetsplats som behöver stöd och hjälp nästa gång, finns vi där för dig! Hör gärna av dig till oss! Håll ögonen öppna för nästa nyhetsbrev för fler exempel på vad Vårdförbundet gör för dig.

Tack för att du är medlem!
/Avdelningsstyrelsen