Vad gör Vårdförbundet för mig?

Skrattande sjuksköterska i vit kortärmad tröja och vita byxor i korridor på vårdcentral.

Alla engagerade medlemmar, förtroendevalda och styrelsemedlemmar arbetar ständigt för att förbättra villkoren, lönen och arbetssituationen för dig.

Här är några konkreta exempel på vad Vårdförbundet i Kalmar län åstadkommit sedan årsskiftet:

  • Medlemmar och styrelse debatterar och syns i media, bland annat om bristen på våra yrkesgrupper. Läs gärna de senaste artiklarna i lokal press om kris i vården, Kalmar kommunsjuksköterskor, barnmorskor, akutmottagning Kalmar, inhyrd personal och nedskärningar som drabbar kvinnor.
  • Förhandlat fram att kompetensutveckling ska ingå i arbetstiden för ambulanspersonal i Kalmar.
  • Stridit för bättre arbetsvillkor och löner på akuten i Kalmar.
  • Tecknat en överenskommelse med landstinget om Akademisk specialisttjänstgöring för biomedicinska analytiker.
  • Fört dialog med arbetsgivaren landstinget och yrkat på bättre löner genom att delta i årliga löneuppstarten på landstinget i hela länet.
  • Inlett förhandlingar med landstinget om ett nytt avtal för samverkan.
  • Förutom övergripande strategisk påverkan på politiker, chefer och ledningen i stort så stöttar och hjälper Vårdförbundet medlemmar som kommer i kläm. Det kan handla om att möta arbetsgivare som har kränkt en medlem, har ett dåligt ledarskap eller att försöka förbättra på en arbetsplats där medlemmarna mår dåligt på grund av stressig arbetsmiljö.
  • Delat ut stipendium till studentmedlemmar. Vårdförbundet i Kalmar Län har ett samarbete med Linnéuniversitetet och delar årligen ut stipendier för examensarbete som förbättrar vården och stärker professionens utveckling.
  • Gett föreläsningar om personcentrerad vård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad vård, en vård där fokus utgår ifrån personens behov, istället för att patienten ska passa in i hur vårdapparaten fungerar.

Om det skulle vara din arbetsplats som behöver extra stöd och hjälp nästa gång, finns vi där för dig! Hör gärna av dig till oss, kontaktuppgifter finns här.

Håll ögonen öppna för nästa nyhetsbrev för fler exempel på vad Vårdförbundet gör för dig.

Tack för att du är medlem!

/Avdelningsstyrelsen